กองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาชน ช่วยเหลือประชาชน และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และข้าราชการ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรค และจ่ายยาเบื้องต้น, บริการตัดผม, กิจกรรมสันทนาการ, จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน ตลอดเครื่องอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น
    ให้แก่คณะครูและนักเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี คุณสุทิน  วนิชย์สิริกุล กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ, นายสมบัติ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา และผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ฯ และนายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ฯ นำคณะครู และนักเรียนฯ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 B8n 001  B8n 003  B8n 004

 

 B8n 005  B8n 007  B8n 008

 

 B8n 009  B8n 013  B8n 014

 

 B8n 015  B8n 016  B8n 017

 

 B8n 018  B8n 020  B8n 022

 

 B8n 024  B8n 026