กองบิน ๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

    เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ฯ ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมสูง ถนนที่ใช้สัญจรเป็นประจำถูกตัดขาดจากภายนอก
    ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ “ใจถึงใจ ไปทันที” กองบิน ๑ เคียงข้างประชาชน นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ดังกล่าว
    โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน และเรือท้องแบน จำนวน ๒ ลำ อพยพประชาชน และขนย้ายสิ่งของ อีกทั้งพืชผลการเกษตรจากบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ขึ้นสู่ที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ สามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น ๑๗ ครัวเรือน จำนวน ๕๘ คน

 

 Bi8 002  Bi8 003  Bi8 005

 

 Bi8 006  Bi8 007  Bi8 008

 

 Bi8 009  Bi8 011  Bi8 012