กองบิน ๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

    เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวงฯ ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมสูง ถนนที่ใช้สัญจรเป็นประจำถูกตัดขาดจากภายนอก
    ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ “ใจถึงใจ ไปทันที” กองบิน ๑ เคียงข้างประชาชน นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว
    โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน อพยพประชาชนและขนย้ายสิ่งของจากบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ขึ้นสู่ที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น ๗๗ คน อีกทั้งร่วมกับเทศบาลตำบลชุมพวง และผู้นำชุมชน บรรจุกระสอบทราย จำนวน ๗,๕๐๐ กระสอบ ทำพนังกั้นน้ำในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 Bi9 001  Bi9 002  Bi9 003

 

 Bi9 004  Bi9 007  Bi9 009

 

 Bi9 010  Bi9 011  Bi9 012

 

 Bi9 013  Bi9 015  Bi9 016