กองบิน ๑ เคียงข้างประชาชน เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอชุมพวง

   

    นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๒ คัน และเรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๒ ลำ ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ฯ
    และพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพวง ฯ ในการอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของ และเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ของประชาชนจากบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ขึ้นสู่ที่ปลอดภัย จำนวน ๓ หมู่บ้าน ๕๒ หลังคาเรือน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนในเบื้องต้น ๑๓๘ คน อีกทั้งนำยานพาหนะบริการรับ - ส่ง ประชาชนในการสัญจรเข้า - ออก ระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจนสนับสนุน กำลังพลร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน บรรจุกระสอบทราย จำนวน ๑๓,๘๐๐ กระสอบ ทำพนังกั้นน้ำในพื้นที่ๆ เสี่ยงต่อเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 Br2 001  Br2 002  Br2 003

 

 Br2 004  Br2 005  Br2 007

 

 Br2 008  Br2 009  Br2 010