กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพล ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอชุมพวง

       นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจ พื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน และเรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๒ ลำ
    ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลประสุข ฯ, พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ฯ และพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพวง ฯ ในการอพยพประชาชน, ขนย้ายสิ่งของ จำนวน ๑๔ หลังคาเรือน, เคลื่อนย้ายยานพาหนะ จำนวน ๑๐ คัน จากบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ขึ้นสู่ที่ปลอดภัย และนำรถบรรทุกยกสูง พร้อมเรือยนต์ท้องแบน บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการสัญจรเข้า - ออก ระหว่างหมู่บ้าน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ๑๐๖ คน อีกทั้งร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน 
    ในการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๑,๕๖๐ ชุด, อาหารและน้ำดื่ม จำนวน ๖๐๐ ชุด, บรรจุกระสอบทราย จำนวน ๑๐,๐๐๐ กระสอบ ทำพนังกั้นน้ำ ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน, พื้นที่ทางการเกษตร, วัด และอาคารสำนักงานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 Br3 002  Br3 003  Br3 005

 

 Br3 008  Br3 012  Br3 013

 

 Br3 015  Br3 019  Br3 020