กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพล ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอชุมพวง

       นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจ พื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน และเรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๒ ลำ ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลชุมพวง ฯ และพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพวง ฯ ในการอพยพประชาชน, ขนย้ายสิ่งของ จำนวน ๑๒ หลังคาเรือน, เคลื่อนย้าย
       ยานพาหนะ จำนวน ๗ คัน จากบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ขึ้นสู่ที่ปลอดภัย และนำรถบรรทุกยกสูง พร้อมเรือยนต์ท้องแบน บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการสัญจรเข้า - ออก ระหว่างหมู่บ้าน รวม ๔ หมู่บ้าน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ๗๙ คน อีกทั้งร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๘๕๐ ชุด, อาหารและน้ำดื่ม จำนวน ๖๐๐ ชุด, บรรจุกระสอบทราย จำนวน ๙,๘๐๐ กระสอบ ทำพนังกั้นน้ำ ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน, วัด ๒ แห่ง, โรงเรียน ๓ แห่ง และสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 Br4 001  Br4 002  Br4 008

 

 Br4 010  Br4 011  Br4 013

 

 Br4 014  Br4 017  Br4 020