กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพล ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอชุมพวง

         นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๔๐ คน รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๒ คัน และเรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๓ ลำ ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่บ้านท่าหว้า และบ้านท่าอาง ตำบลหนองหลัก ฯ 
        ในการอพยพประชาชน, ขนย้ายสิ่งของจากบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ขึ้นสู่ที่ปลอดภัย จำนวน ๑๘ หลังคาเรือน และนำรถบรรทุกยกสูง พร้อมเรือยนต์ท้องแบน บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการสัญจรเข้า - ออก ระหว่างหมู่บ้าน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ๘๔ คน อีกทั้งร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในการ แจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน ๒๐๐ ชุด, อาหารและน้ำดื่ม จำนวน ๗๐๐ ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 C6n 002  C6n 003  C6n 004

 

 C6n 005  C6n 006  C6n 007

 

 C6n 008  C6n 009  C6n 010