ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(อุทกภัย)
ฟื้นฟูทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์หลังน้ำลด (Big Cleanning Day)

       นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(อุทกภัย) ฟื้นฟูทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์หลังน้ำลด (Big Cleanning Day) ทำความสะอาดเมือง ตรวจสอบพื้นที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
     โดยนำกำลังพล จำนวน ๔๐ คน รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟูสถานที่ราชการ ทางสาธารณะ วัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ให้เกิดความสะอาด และกลับคืนสู่สะภาวะปกติ โดยมี นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

Bc3 001      Bc3 002  Bc3 003   

Bc3 005      Bc3 006  Bc3 007   

Bc3 009      Bc3 010  Bc3 012