ทัพฟ้ามาแล้ว! ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด

   นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ ฟื้นฟูทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์หลังน้ำลด ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
    โดยนำกำลังพล จำนวน ๔๐ คน, รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ทำความสะอาด ฟื้นฟูสถานที่ราชการ ทางสาธารณะ วัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ให้เกิดความสะอาด และกลับคืนสู่สภาวะปกติ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

Bc5 001      Bc5 002  Bc5 003   

      

Bc5 004      Bc5 005  Bc5 006   

      

Bc5 007      Bc5 008