กองบิน ๑ เปิดจุดบริการประชาชน “เดินทางปลอดภัย ครอบครัวมีสุข ห่างไกลโควิด”
เพื่อส่งความสุขไปด้วยกัน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม “เดินทางปลอดภัย ครอบครัวมีสุข ห่างไกลโควิด” เพื่อส่งความสุขไปด้วยกัน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การขับขี่อย่างปลอดภัย อีกทั้งเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน
    การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง ที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกองบิน ๑ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน, บริการที่นอนพักระหว่างเดินทาง, บริการเครื่องดื่ม, ผ้าเย็น, บริการปฐมพยาบาล และบริการซ่อมเครื่องยนต์ต้นเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการบริการฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ดำรงค์ศักดิ์ ฟักขำ เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ ข้าราชการกองบิน ๑ และกำลังพลกองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ บริเวณด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

      

BF1 001      BF1 004  BF1 005   

BF1 006      BF1 008  BF1 009   

BF1 010      BF1 011  BF1 014