กองบิน ๑ บินสำรวจพื้นที่อุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้หน่วยบิน ๒๐๓๑ ในภารกิจบินสำรวจพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำและความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้อง นำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

 

WingOne Au001  WingOne Au002  WingOne Au003

 

WingOne Au004  WingOne Au005  WingOne Au006