กองบิน ๑ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ ปนัสยา  สมบัติทวี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำถุงยังชีพ จำนวน ๕๒ ชุด ร่วมกับหน่วยงานราชการ คณะจิตอาสา และภาคเอกชน ไปมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดไตรรัตน์ ตำบลหนองสาหร่าย

 helping-people-291163 1  helping-people-291163 2  helping-people-291163 3

 

  helping-people-291163 4  helping-people-291163 5  helping-people-291163 6

 

 helping-people-291163 7  helping-people-291163 8