กองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพล และรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในเขตชุมชนหนองไผ่ล้อม ซอย ๑๔ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนำน้ำประปาสะอาด จากกองบิน ๑ แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว จำนวน ๑๒ ครัวเรือน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

 helping-people-031263 1  helping-people-031263 2  helping-people-031263 3

 

  helping-people-031263 4  helping-people-031263 5  helping-people-031263 6

 

 helping-people-031263 7  helping-people-031263 8  helping-people-031263 9