กองบิน ๑ เปิดจุดบริการประชาชน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

  นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน ๑

  โดยจัดกำลังพลคอยอำนวยความสะดวกและประสานงานในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีบริการที่นอนพักในระหว่างเดินทาง บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น บริการปฐมพยาบาล และบริการซ่อมเครื่องยนต์ต้นเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ ซึ่งจุดบริการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๔

 

 open-public-service 1  open-public-service 2