กองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค

    เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำประปาสะอาดให้แก่วัดบึงแสนสุข สาขาหนองป่าพงที่ ๖๔ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร

 

supporting-clean-water 1  supporting-clean-water 2

 

  supporting-clean-water 3  supporting-clean-water 4

 

line