หน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน

    นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณแคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “มิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ ชุดยาสามัญประจำบ้านจัดเลี้ยงไอศครีมแก่เด็กนักเรียน และปรับเปลี่ยนซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดบริเวณภายในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมี นายขวัญชัย  นาคเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง คณะครู และตัวแทนนักเรียนฯ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

   

WingOne1 w11  WingOne1 w12  WingOne1 w13

 

  WingOne1 w14  WingOne1 w15  WingOne1 w16

 

WingOne1 w17  WingOne1 w18  WingOne1 w19

 

WingOne1 w110  WingOne1 w111  WingOne1 w112

WingOne1 w113  WingOne1 w114  WingOne1 w115 

line