กองบิน ๑ ร่วมการฝึกและสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน

         นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑​ ร่วมชมการฝึกและสาธิต​การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน​ของจังหวัด​นครราชสีมา​ โดย​มี​ พลโท​ ธเนศ​  วงศ์ชอุ่ม​ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธาน​ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชำนาญ​ เกิดความประสานสอดคล้องเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง​ 
         ทั้งนี้​ หน่วยบิน​ ๒๐๓๑ โดย​ ฮ.11​ (EC725)​ เข้าร่วมการฝึกซ้อม​ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในกรณีที่ต้องทำการช่วยอพยพ หรือลำเลียงผู้ประสบภัย ผ่านทางอากาศ​ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ ทุกส่วนสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว​ ปลอดภัย​ และมีประสิทธิภาพ​ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

WingOne1 Hp1  WingOne1 Hp2  WingOne1 Hp3

 

  WingOne1 Hp4  WingOne1 Hp5  WingOne1 Hp6

 

 WingOne1 Hp7  WingOne1 Hp8  WingOne1 Hp9  

 

WingOne1 Hp10