กองบิน ๑ เปิดจุดบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน ๑

   โดยจัดกำลังพลคอยอำนวยความสะดวกและประสานงานในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีบริการที่นอนพักในระหว่างเดินทาง บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น บริการปฐมพยาบาล และบริการซ่อมเครื่องยนต์ต้นเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจุดบริการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

 

 open-public-service-point 1  open-public-service-point 2  open-public-service-point 3

 

  open-public-service-point 4  open-public-service-point 5  open-public-service-point 6

 

 open-public-service-point 7  open-public-service-point 8  open-public-service-point 9

 

 open-public-service-point 10

line