หน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน” โดยร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์สื่อสาร ผ้าห่มกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียน 
  โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนคณะครู และตัวแทนนักเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

Wing1 Hp1  Wing1 Hp2  Wing1 Hp3

 

Wing1 Hp4  Wing1 Hp5  Wing1 Hp6

 

Wing1 Hp7  Wing1 Hp8  Wing1 Hp9