กองบิน ๑ มอบอาคารโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นประธานมอบอาคารโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกองทัพอากาศร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มอบให้แก่โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
  โดยมีนาย ช่วย  รมยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนฯ เข้ารับมอบ จากนั้นเดินทางไปมอบแผงโซลาเซลล์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อผลิตน้ำประปาชุมชน ณ ประปาชุมชนบ้านพุปลาไหล โดยมี นางสมบูรณ์  นันวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

Wing1 Wt1  Wing1 Wt2  Wing1 Wt3

 

Wing1 Wt4  Wing1 Wt5  Wing1 Wt6

 

Wing1 Wt7  Wing1 Wt8  Wing1 Wt9

 

Wing1 Wt10  Wing1 Wt11