กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลช่วยจัดเตรียมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลโชคชัย

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑​ ให้การสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะ​ ดำเนินการช่วยจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 Community Isolation (CI) ประจำจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 community-isolation 1  community-isolation 2  community-isolation 3

 

  community-isolation 4  community-isolation 5  community-isolation 6

 

 community-isolation 7  community-isolation 8  community-isolation 9

 

 community-isolation 10  community-isolation 11

line