กองบิน ๑ จัดอบรมโครงการกองพันสีขาว

    กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ข้าราชการ และทหาร กองประจำการ กองบิน ๑ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “โครงการกองพันสีขาว” ซึ่งมีคณะวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
     โดยมี นาวาอากาศโท ชัชวาล  ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารจันทรุเบกษา กองบิน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

Oc 001  Oc 002  Oc 003

Oc 004  Oc 005  Oc 006

Oc 010  Oc 011  Oc 013