กองบิน ๑ จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๖

      นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก สร้างความตื่นตัวป้องกันกำลังพลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในด้านการเสพ การค้าหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม (Star Fire) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
   
   

E3a 001      E3a 002  E3a 005   

E3a 006      E3a 007  E3a 011