กองบิน ๑ จัดอบรมโครงการ “ห่างกันอย่างเข้าใจ ครอบครัวยุคใหม่ รู้ป้องกันภัยยาเสพติด”

      นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ห่างกันอย่างเข้าใจ ครอบครัวยุคใหม่ รู้ป้องกันภัยยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลวง เพื่อเป็นการลดปัญหา และเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดในเบื้องต้น เสริมสร้างการมีจิตสำนึกที่ดี และรู้จักป้องกันยาเสพติด ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 
     โดยมี นายขวัญชัย นาคเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง พร้อมด้วย คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลวง ให้การต้อนรับฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


   
   

Pp4 1      Pp4 2  Pp4 5   

Pp4 9      Pp4 11  Pp4 12