หัวหน้ากลุ่มงานงานเสพติดและสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

    นางนิชัญญา  ศรีเนตร์ หัวหน้ากลุ่มงานงานเสพติดและสุขภาพจิต เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑
โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และข้าราชการศูนย์ฟื้นฟูฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๑
...

 

    Aw one 001  Aw one 002  Aw one 003

 

    Aw one 004  Aw one 005  Aw one 006