กองบิน ๑ ต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยราชการสายวิทยาการแพทย์

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการสายวิทยาการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ ...

 

WingOne1 1001  WingOne1 1002  WingOne1 1003

 

WingOne1 1004  WingOne1 1005  WingOne1 1006

  

 WingOne1 1009  WingOne1 1012