โครงการกำลังพลกองบิน ๑ ปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

   นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ฯ เข้าร่วม “โครงการกำลังพลกองบิน ๑ ปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑

 

  

WingOne1 101  WingOne1 102  WingOne1 103

 

  WingOne1 104  WingOne1 105  WingOne1 106

 

WingOne1 107  WingOne1 108