กองบิน ๑ ต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับนายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อรับฟังชี้แจง ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

 

visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 1  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 2  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 3

 

  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 4  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 5  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 6

 

 visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 7  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 8  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 9

 

 visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 10  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 11  visited-rehabilitation-center-for-drug-addicts 12  

line