header2021

พลอากาศโท อร่าม  สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชีกองบิน ๑ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC.)
Wing1 VT1

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑  ในวาระอันสำคัญนี้ ฝูง.๑๐๒ ฯ ได้ประกอบพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมี น.ท.ดำรงค์ศักดิ์  ฟักขำ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ ฯ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฝูง.๑๐๒ ฯ ร่วมในพิธี ณ ด้านหน้าอาคารฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑
Wing1 102F5

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ)
Wing1 ceremony5

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และกองบิน ๑ โดยมอบทุนฯ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองบิน ๑

    

Wing1 Sc6

ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น
promoted 100664 13

เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือ (ผู้ขับเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ กฎจราจรที่เกี่ยวกับการบังคับเรือ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย
training steer 5

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำกำลังพลกองบิน ๑ ทำกิจกรรมในโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบน้ำดื่มให้แก่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
    

Wing1 Covid198

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี หญิง​ มัลลิกา​  คมนามูล​ รองผู้อำนวยการ​โรงพยาบาลกองบิน กองบิน​ ๑ สนับสนุนบุคลากร​ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกองบิน ฯ ในโครงการ “หัวใจไทย ไทยช่วยไทย ไทยสู้สู้” โดยช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
    

Wing1 Covid12

นาวาอากาศเอก พรชัย  สันติวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO TeleConference (VTC)
    

Wing1 1

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑และนาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑
    

WingOne1 T1