กองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) ในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒๖, ๒๗, ๓๑ สิงหาคม และวันที่ ๑, ๒ กันยายน ๒๕๖๔
 โดยมีนาย กอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑

 

 Wing1 Zm1  Wing1 Zm2  Wing1 Zm3  Wing1 Zm4  

line