กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ซึ่งพิธีฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

Wing1 Y1  Wing1 Y2  Wing1 Y3

 

Wing1 Y4  Wing1 Y5  Wing1 Y6

 

Wing1 Y7  Wing1 Y8  Wing1 Y9  Wing1 Y10