กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี โดยการปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑  

Wing1 Y1  Wing1 Y2  Wing1 Y3

 

Wing1 Y4  Wing1 Y5  Wing1 Y6