พิธีอำลาการปฏิบัติราชการทหารกองประจำการ กองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการ ทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑  

Wing1 farewell1  Wing1 farewell2  Wing1 farewell3

 

Wing1 farewell4  Wing1 farewell5  Wing1 farewell7