กองบิน ๑ จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

Wing1 person1  Wing1 person2  Wing1 person3

 

Wing1 person4  Wing1 person5  Wing1 person6

 

Wing1 person7  Wing1 person8  Wing1 person9

 

Wing1 person10  Wing1 person12  Wing1 person13

 

Wing1 person14  Wing1 person15