กองบิน ๑ จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารอากาศกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

Wingone 001  Wingone 002  Wingone 003

 

Wingone 004  Wingone 005  Wingone 006

 

Wingone 007  Wingone 008  Wingone 009

 

Wingone 010  Wingone 011  Wingone 012

 

Wingone 014  Wingone 015  Wingone 016