กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ซึ่งพิธีฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

Yu 001  Yu 002  Yu 003

 

Yu 004  Yu 005  Yu 006

Yu 007  Yu 008  Yu 009