กองบิน ๑ ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งการตรวจสอบฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

practice 001  practice 002  practice 003

 

practice 004  practice 005  practice 006

practice 007  practice 008  practice 009

practice 010  practice 011  practice 012

practice 013  practice 014  practice 015