กองบิน ๑ ต้อนรับหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

      นาวาอากาศเอก ธวัช  เรืองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้าน นิรภัย กองบิน ๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนหรือกำหนดนโยบาย ฯ เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาตัดสินใจในหนทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมต่อไป
     โดยมี นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


NI 001  NI 002  NI 003

 

NI 004  NI 005  NI 006

NI 007  NI 009  NI 010