กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๕

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๕
   โดยมี นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

WB 001  WB 002  WB 003

WB 004  WB 005  WB 006

WB 007  WB 008  WB 009

WB 010  WB 011  WB 012

WB 013  WB 014