โครงการขนส่งข้าราชการทหารอากาศและครอบครัวกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๕

     ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ ในความปลอดภัยของข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๕ จึงสั่งการให้จัดโครงการส่งข้าราชการกลับภูมิลำเนา เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับกำลังพลของกองทัพอากาศ
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนโครงการ ฯ และให้การต้อนรับข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาสายอีสาน โดยมี นาวาอากาศเอก พีรภัทร เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ฯ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

 

Hm 001  Hm 002  Hm 003

Hm 004  Hm 005  Hm 006