การประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๕ ของกองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก กิตติอนันต์  หม่อมศิลา ผู้อำนวยการกองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๕ ของกองบิน ๑ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนะนำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งกำลังบำรุง บ.ข.๑๙/ก และการจัดหาโดยวิธี FMS
     โดยมี นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

 

F16 001  F16 002  F16 003

F16 004  F16 005  F16 006

F16 007  F16 008