กองบิน ๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19
      โดยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เพื่อแก้วิกฤติการขาดแคลนโลหิต ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19 มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๖๓ คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๑๕,๒๐๐ ซีซี ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

Fl 001  Fl 002  Fl 003

Fl 004  Fl 005  Fl 006