กองบิน ๑ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กองบิน ๑ เพื่อร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพักอาศัยให้น่าอยู่
    โดยมีข้าราชการและครอบครัวที่พักอาศัยในกองบิน ๑ ได้แก่ ชุมชนแดนนภา, ชุมชนครองฟ้า, ชุมชนพิทักษ์เวหา, ชุมชนอากาศโยธิน และสมาชิกสโมสรทหารอากาศกองบิน ๑ ​เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

CL 002  CL 003  CL 006

CL 008  CL 010  CL 011

CL 012  CL 013  CL 017