กองบิน ๑ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และกล่าวโอวาทแก่ผู้ร่วมพิธีฯ
    โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ ซึ่งจัดภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ สนามฟุตบอลกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

CLi 002  CLi 003  CLi 004

CLi 005  CLi 006  CLi 009

CLi 010  CLi 011  CLi 014

CLi 024  CLi 023  CLi 025

CLi 026  CLi 027  CLi 028