ชุมนุมทหารอากาศกองบิน ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบ ๖๙ ปี

    ...น้อมรำลึกถึงพระคุณถิ่นกำเนิด
ได้ชูเชิดเกริกเกียรติในศักดิ์ศรี
มีอาชีพสง่ายิ่งมิ่งชีวี
๖๙ ปี นานเนายิ่งเย้าเรือน
ขอแดนดินถิ่นนี้จงแข็งแกร่ง
มีเรี่ยวแรงสร้างลูกเติบโตเหมือน
บรรพชนทัพฟ้าไม่ลางเลือน
จักเฝ้าเตือนถึงคอน ดอนเมือง เอย...

     นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้นำสมาชิกชุมนุมทหารอากาศกองบิน ๑ ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศฯ ซึ่งครบวาระ ๖๙ ปี ในปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน, บ้านพักอาศัย และออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และสถานศึกษาแห่งนี้ อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพี่น้อง ร่วมสถาบัน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

 

Fi 001  Fi 002  Fi 003

Fi 004  Fi 005  Fi 006

Fi 007  Fi 008  Fi 009