กองบิน ๑ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินประจำกองพร้อมรบ บ.ข.๑๙/ก รุ่นที่ ๔๓

     นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักบินประจำกอง พร้อมรบ บ.ข.๑๙/ก รุ่นที่ ๔๓ โดยมีผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน สนามบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

Bn 001  Bn 002  Bn 003

Bn 004  Bn 005  Bn 006

Bn 007  Bn 008  Bn 011

Bn 013  Bn 015  Bn 016

Bn 017  Bn 018  Bn 019

Bn 020  Bn 021