กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการกองบิน ๑ และครอบครัวข้าราชการฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ซึ่งพิธีฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

W1ng0ne 001  W1ng0ne 002  W1ng0ne 003

W1ng0ne 004  W1ng0ne 005  W1ng0ne 006

W1ng0ne 007  W1ng0ne 008  W1ng0ne 009

W1ng0ne 011  W1ng0ne 014  W1ng0ne 015

W1ng0ne 016  W1ng0ne 018