กองบิน ๑ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก อัมพร  เพ็ชราช รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหาร นักเรียนหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ 
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งบรรยาย สรุปผลการปฏิบัติงาน ของกองบิน ๑ อีกทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ โดยจัดแสดงอากาศยานพร้อมบรรยายสมรรถนะด้าน อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งภาคพื้น และภาคอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

A2u 001  A2u 002  A2u 003

A2u 004  A2u 005  A2u 006

A2u 007  A2u 008