กองบิน ๑ ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๑๐๓

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฯ ร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

A4u 001  A4u 002  A4u 003

A4u 004  A4u 005  A4u 006

A4u 007  A4u 008