กองบิน ๑ จัดกิจกรรมชวนน้องดูหนัง

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง TOP GUN : MAVERICK เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ ที่สนใจและอยากเป็นนักบินรบ อีกทั้งยังได้สนุกไปกับการปฏิบัติหน้าที่การบิน และฝึกใช้กลยุทธ์ การต่อสู้ทางอากาศ
   โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, ข้าราชการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และนักบินรบ ของกองบิน ๑ มาร่วมพบปะน้อง ๆ ที่มาร่วมชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

T1t 001  T1t 002  T1t 003

T1t 004  T1t 005  T1t 006

T1t 009  T1t 010  T1t 011

T1t 013  T1t 014  T1t 015